Kerst Zonder Ballen – Ticketinfo

NORMAL TICKET
24
  • + €1 reservatiekost
VIP TICKET
39
  • + €1 reservatiekost
STUDENT TICKET
21
  • + €1 reservatiekost
ABO-FORMULE
46
  • + €1 reservatiekost
WETTELIJKE BEPALINGEN – GELDIGHEID TARIEVEN & TICKETAANKOOP
– Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds ez Anthony Van Caeneghem (BTW BE0719.432.766 – Nokeredorpstraat 28A, 9771 Nokere), hierna ‘Het Farcetheater’, en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van Het Farcetheater, hierna ‘de Klant’ genoemd. 
– Deze bovenstaande tarieven & onderstaande voorwaarden geldt enkel voor de productie Kerst zonder ballen in de zalen CC Maskerade in Oudenaarde en/of Nieuwe Melac in Zwijnaarde en/of CC De Branding in Middelkerke zoals uitdrukkelijk vermeld op de website en op het aangekochte ticket. De weergegeven prijzen zijn telkens inclusief 6% btw.  De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de Klant.
– Onder ‘tickets’, zoals hierna verder naar verwezen in de algemene verkoopsvoorwaarden, dient te worden verstaan: toegangstickets en tickets die drank of eten aanbieden.
Het Farcetheater handelt als organisator van het evenement en als dienstverlener inzake de ticketverkoop voor haar evenement. De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld of toegezonden.
BETALINGSMETHODES
Via het online ticketsysteem heb je 2 manieren om je tickets te betalen:
Pay: Pay biedt veilige online betalingen aan via Bancontact (België) of Ideal (Nederland). Je ontvangt onmiddellijk je tickets.
Overschrijving: Bij reservatie krijg je een orderbevestiging via mail. Daarop staat het bedrag en een gestructureerde mededeling die je moet gebruiken bij het overschrijven. Als wij de betaling zien binnen komen op de rekening, worden de tickets bezorgd via mai. lndien binnen de 7 dagen de betaling niet op de rekening van Het Farcetheater gestort is, wordt de reservering geannuleerd..
RESERVATIEKOSTEN
Alle tickettarieven zijn exclusief 1 euro reservatiekosten per aangekocht ticket. Hier kan niet van worden afgeweken bij aankoop en versturing van de tickets naar het desbetreffende e-mailadres van de Klant. De weergegeven reservatiekosten zijn inclusief 6% btw. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de Klant.
INFO STUDENTEN
Studententarieven kunnen enkel gereserveerd worden via info@farcetheater.be én op vertoon van je studentenkaart. Reservaties die hier niet aan voldoen worden geannuleerd en de Klant wordt daarvan op de hoogte gebracht. Hierbij worden reservatiekosten nooit terugbetaald.
ROLSTOELGEBRUIKERS
Voor rolstoelgebruikers zijn er enkele plaatsen voorzien vooraan in de zaal, zolang de voorraad strekt. Bij aankoop van minstens één normal ticket, kan de Klant aanspraak maken op één ticket aan verminderd tarief (= prijs student ticket) aangeboden voor de rolstoelbegeleider. Reserveren hiervoor kan enkel via info@farcetheater.be 
TICKETS AAN DE KASSA
Indien de voorstelling niet uitverkocht is, kunnen nog tickets aangekocht worden aan de kassa van de theaterzaal zolang de voorraad strekt. 
GEEN TERUGBETALING
Betaalde tickets, zowel cash of via overschrijving of via Pay, worden nooit terugbetaald noch teruggegeven aan de Klant indien de voorstelling op een reguliere manier plaatsvindt. In geen geval zal de waarde van de tickets noch eventuele andere gemaakte kosten door de Klant (transport, consumpties,…) in verband met het evenement worden terugbetaald door Het Farcetheater.
OMRUILING
Omruilen kan enkel tot 10 dagen voor de aanvangsdatum van de voorstelling, zolang de voorraad strekt en mits onderstaande voorwaarden:
·     enkel via mail naar laura@farcetheater.be
·     voorzien van geldige reden gestaafd met bewijs (doktersattest, werk…)
·     met vermelding van alle gegevens (datum, plaatsen, locatie, naam van de Klant, etc. …)
U dient een andere voorstelling (datum) van dezelfde productie uit te zoeken op dezelfde locatie. Indien er geen andere plaatsen meer vrij zijn, is het NIET mogelijk om om te ruilen. In geen geval zal daarbij de waarde van de tickets noch eventuele andere gemaakte kosten door de Klant (transport, consumpties,…) in verband met het evenement worden terugbetaald door Het Farcetheater.
Per omgeruild ticket wordt een administratieve kost van 2,50 euro aangerekend.
TICKETS NIET ONTVANGEN?
De tickets worden standaard als e-tickets verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven door de Klant in het boekingsformulier van het ticketsysteem van Roodfluweel. Indien de tickets niet onmiddellijk ontvangen werden na betaling via Pay of indien de tickets niet ten laatste 4 dagen voor het evenement ontvangen werden na betaling via overschrijving, dient de Klant contact op te nemen met Het Farcetheater via info@farcetheater.be. Laattijdig bestelde of laattijdig betaalde tickets kunnen voor de aanvang van het evenement aan de kassa worden afgehaald door de Klant mits identificatiebewijs. De kassa’s openen meestal 1 uur voor de aanvang van het evenement. Gereserveerde tickets die niet worden afgehaald binnen het half uur voor aanvang van het evenement kunnen worden doorverkocht.
HOE TICKETS TONEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ZAAL?
Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets: Het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier, is uw enige toegangskaart voor het evenement en uitsluitend geldig op de dag en voor de voorstelling die op het ticket vermeld staat. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben. Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke zetel- & bijhorend rijnummer met desbetreffende datum die aan de ingang getoond moet worden. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging. Ingeval van verlies of diefstal zal het ticket niet worden terugbetaald, noch omgeruild. Ongebruikte tickets worden evenmin terugbetaald of omgeruild. Bij het in ontvangst nemen van het ticket ziet de Klant af van iedere schade-eis, om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie van het evenement.
OVERTREDING OF INBREUK 
Elke overtreding of inbreuk door de Klant zal vervolgd worden . Het Farcetheater garandeert de echtheid van het ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site van Het Farcetheater: http://www.farcetheater.be. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden. Mits overtreding of inbreuk kan Het Farcetheater ten allen tijde de Klant de toegang weigeren of ontzeggen. Koop je ticket evenmin op veilingsites of tweedehandsticketsites. Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt Het Farcetheater zich het recht voor de toegang te ontzeggen. De door u opgegeven persoonsgegevens zullen worden gehouden om controles uit te voeren teneinde verkoop van tickets tegen woekerprijzen te detecteren. Het Farcetheater voert controles uit om na te gaan of klanten één of meer tickets aanbieden tegen woekerprijzen.
WAT BIJ ANNULERING DOOR PRODUCENT?
Indien een voorstelling door omstandigheden niet kan doorgaan, zal die verplaatst worden naar een latere datum. In geval van definitieve annulering van de productie wordt er een regeling getroffen met de Klant door middel van een tegoedbon ter waarde van het aangekochte bedrag door de Klant.
PRIVACY POLICY
Bij aankoop van tickets word het e-mailadres van de Klant bewaard en gebruikt om desbetreffende op de hoogte te houden van nieuwe of huidige producties van Het Farcetheater. Deze adressen worden nooit gedeeld met derden. Personen kunnen ten allen tijde zich uitschrijven op dit soort mails door een mail te sturen naar info@farcetheater.be 
AKKOORD
Bij de aankoop van tickets zal de Klant deze algemene voorwaarden & tarieven zoals hierboven omschreven, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis hebben genomen en deze aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor Het Farcetheater.

CONTACT