PRIVACY

Hoe verzamelen & verwerken we uw gegevens?

Het Farcetheater is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of offline kanalen. Het Farcetheater is niet verantwoordelijk voor de gegevensverzameling van derden (bijvoorbeeld: het ticketsysteem bij online verkoop).

Hoe gebruiken we uw gegevens?

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van Het Farcetheater.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Tijdens onze evenementen & activiteiten kunnen we niet-gerichte sfeerbeelden nemen om op onze Facebookpagina, Instagramaccount en/of website te plaatsen. 

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen en werking van Het Farcetheater en diens partners.

Het Farcetheater is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kunnen de website of e-mails van Het Farcetheater links bevatten naar websites van derden of reclameboodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Het Farcetheater, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Hoe kan u uw gegevens bekijken en/of aanpassen?

Het Farcetheater zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

U heeft via info@farcetheater.be steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw geregistreerde persoonsgegevens.

Algemeen